Γιατί θα πρέπει να κάνω Μαστογραφία Τομοσύνθεσης;

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η εξέταση που πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Ο πραγματικός στόχος της μαστογραφίας είναι να ανακαλύψει τον καρκίνο του μαστού σε όσο πρωιμότερο στάδιο γίνεται. Το μέγεθος του καρκίνου έχει μεγάλη σημασία για την πρόγνωση και σχετίζεται άμεσα με τις προοπτικές πλήρους ίασης της νόσου.

Η Τομοσύνθεσηείναι μία νέα, συνεχώς αναπτυσσόμενη και διαδιδόμενη μέθοδος η οποία γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένους μαστογράφους συγχρόνως με τη μαστογραφία (δεν απαιτείται νέα λήψη ή επιπλέον πίεση του μαστού). Περιλαμβάνει τη λήψη πολλαπλών τομών του μαστού υπό μεταβαλλόμενη γωνία και στη συνέχεια σύνθεση των τομών στον υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται καλύτερα οι δομές του μαστού και διερευνώνται λεπτομερώς οι πυκνοί ιστοί που αποτελούν το μαστό.

Ο στόχος της Τομοσύνθεσηςείναι η ανακάλυψη καρκίνων σε στάδιο πρωιμότερο αυτού της ψηφιακής μαστογραφίας και επομένως η πλέον έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Για τις γυναίκες ιδιαίτερα με πυκνούς μαστούς (κατηγορίες  ACR 3 και 4) η τομοσύνθεση είναι επιβεβλημένη και πολύτιμη. Αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες (ACR 1 &2) είναι χρήσιμη γιατί μπορεί να απεικονίσει λεπτομερέστερα τις κάθε φύσεως και εκ πρώτης όψεως αθώες μικροσκιάσεις των μαστών και να αποκαλύψει πολύ μικρούς καρκίνους .

Στη Νέα Διάγνωση διαθέτουμε τον κορυφαίο ψηφιακό μαστογράφο  Τομοσύνθεσης SELENIADIMENSIONS 3D.

Κλείσε τώρα το ραντεβού σου online ή καλώντας στο 21 0699 6500.
    :