Πανοραμική ακτινογραφία δοντιών: Όσα θέλετε να μάθετε

Η πανοραμική ακτινογραφία δοντιών είναι μια ακτινολογική εξέταση που αποτελεί βασικό διαγνωστικό «εργαλείο» της καθημερινής κλινικής πράξης του οδοντιάτρου.

Είναι μια δισδιάστατη απεικόνιση μιας τρισδιάστατης δομής και ως εκ τούτου πέραν της πληροφορίας που παρέχει χαρακτηρίζεται επιπλέον από περιορισμούς.

Παρέχει στον οδοντίατρο συνολική ακτινογραφική εικόνα του στόματος του ασθενή, αλλά δεν υποκαθιστά τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες λόγω μιας σχετικής παραμόρφωσης που τη χαρακτηρίζει.

Διαβάστε παρακάτω με ποιόν τρόπο γίνεται η πανοραμική ακτινογραφία, τι στοιχεία παρέχει και πως βοηθάει τον οδοντίατρο στη διάγνωση και τη θεραπεία.

Πώς γίνεται μια πανοραμική ακτινογραφία

Η πανοραμική ακτινογραφία διενεργείται με ένα ειδικό ακτινογραφικό μηχάνημα, τον ορθοπαντομογράφο.

Η λήψη της ακτινογραφίας πραγματοποιείται με τον ασθενή σε όρθια θέση.

Το κεφάλι του ασθενή τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και ακινητοποιείται με τη συνδρομή ενός κεφαλοστάτη.

Το ακτινογραφικό μηχάνημα με περιστροφικές κινήσεις γύρω από το κεφάλι του ασθενή ακτινοβολεί την περιοχή της άνω και της κάτω γνάθου.

Η εξέταση διαρκεί μόλις μερικά λεπτά της ώρας, κατά τα οποία ο ασθενής πρέπει να παραμείνει ακίνητος, και είναι ασφαλής και ανώδυνη.

Ακολούθως μπορούμε να έχουμε αποτύπωση της εξέτασης και εκτύπωσή της σε φωτογραφικό φιλμ ή ηλεκτρονική απεικόνιση.

Ποιες πληροφορίες προσφέρει στον οδοντίατρο

Η πανοραμική ακτινογραφία απεικονίζει και παρέχει πληροφορίες για τα σκληρά ανατομικά μόρια του κάτω μέρους του προσώπου, δηλαδή το σύνολο των δοντιών του ασθενούς, τους φρονιμίτες, το ιγμόρειο, την κροταφογναθική διάρθρωση και τα οστά των γνάθων.

Αποτυπώνει παλαιότερες οδοντιατρικές εργασίες που έχουν γίνει στα δόντια του ασθενούς, όπως τα σφραγίσματα και τις ενδοδοντικές θεραπείες, άξονες, στεφάνες, γέφυρες, ακρορριζεκτομές, εξαγωγές δοντιών και τοποθετήσεις εμφυτευμάτων αλλά και μη θεραπευμένες βλάβες, τερηδόνες, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, κυστικές διεργασίες των γνάθων κ.α.

Η πανοραμική ακτινογραφία παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον επιστήμονα να εντοπίσει ποικίλες παθήσεις που δεν γίνονται αντιληπτές διαφορετικά, ειδικά όταν αφορούν σκληρούς ιστούς, δηλαδή τα δόντια, τα εμφυτεύματα και τα οστά των γνάθων.

Πως βοηθάει τον οδοντίατρο στη διάγνωση

Η πανοραμική ακτινογραφία είναι μια μορφή απεικόνισης όλων των σκληρών ιστών του κατώτερου ημίσεως του προσώπου.

Παρέχει στον έμπειρο οδοντίατρο μια εικόνα του στόματος του ασθενή, η οποία τον βοηθάει σημαντικά στη καταγραφή και διάγνωση των οδοντιατρικών του προβλημάτων, αλλά και στην κατάρτιση ενός πλήρους, ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου σχεδίου θεραπείας.

Η ακτινολογική εξέταση είναι εξαιρετικά απαραίτητη για τον οδοντίατρό καθώς πολλές παθήσεις των δοντιών και των οστών της γνάθου μπορούν να εντοπιστούν μόνο ακτινογραφικά.

Αποτελεί εργαλείο, αλλά και απεικόνιση της δουλειάς του.

Συνδράμει φυσικά, και στην πρόληψη ασθενειών της στοματικής κοιλότητας, διότι ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει έγκαιρα κάποιο πιθανό πρόβλημα.

Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής αποφεύγει ή περιορίζει τον πόνο καθώς είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα οδοντιατρικά του προβλήματα σε πρώιμο στάδιο και να λάβει τη θεραπεία που του χρειάζεται.

Λεπτομερέστερα, η πανοραμική ακτινογραφία βοηθάει στη διάγνωση καθώς «φανερώνει» :
• Προβλήματα στην άνω και κάτω γνάθο του ασθενούς (ανατομικές ανωμαλίες, καταστροφή του οστού των γνάθων, πιθανές ανατομικές ιδιαιτερότητές τους.)
• Την έλλειψη μονίμων δοντιών
• Τα έγκλειστα ή υπεράριθμα δόντια
• Τη θέση των φρονιμιτών και ειδικά σε σχέση με ευαίσθητα ανατομικά μόρια
• Την οδοντική ηλικία των παιδιών
• Την τερηδόνα σε σημεία που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι
• Την ύπαρξη τερηδόνας κάτω από προγενέστερα σφραγίσματα
• Την κατάσταση του εναπομείναντος οστού σε περίπτωση περιοδοντικής νόσου
• Την περιακρορριζική φλεγμονή και τα κοκκιώματα
• Την θέση οδοντικών εμφυτευμάτων
• Την υγεία ή μη του οστού γύρω από τα εμφυτεύματα
• Την ποιότητα και την υγεία αναπλασθέντος οστού
• Την εφαρμογή σφραγισμάτων και στεφανών γύρω από τα δόντια κ.α.
Η ακτινολογική εξέταση με την πανοραμική ακτινογραφία επιπλέον, κρίνεται ως αναγκαία σε περιπτώσεις ασθενών που:
• Φέρουν τραύματα στη στοματοπροσωπική χώρα
• Έχουν ιστορικό ατυχήματος με τραύμα στην περιοχή κεφαλής-προσώπου
• Το ιστορικό τους και η κλινική εξέταση αναδεικνύει την πιθανότητα ύπαρξης ξένου σώματος στα οστά των γνάθων ή στα μαλακά μόρια της περιστοματικής περιοχής
• Έχουν υποστεί κατάγματα δοντιών
• Υπάρχει υποψία παθολογικής εξεργασίας στα οστά των γνάθων
• Διερευνάται η πιθανότητα να έχουν έγκλειστα δόντια ή συγγενείς ελλείψεις δοντιών
• Έχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης
• Πρόκειται να προχωρήσουν σε αποκατάσταση νωδότητας με την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων πριν ή και κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας.

Μάθετε τα πάντα για το Τμήμα Απεικονίσεων εδώ